Events

Evenementen

Iedereen heeft wel eens een event bezocht of wellicht georganiseerd. Of het nu een publieks- of een zakelijk evenement is. Elk event, ongeacht het karakter, is uniek en je hebt dus ook maar een keer de mogelijkheid om het tot een onvergetelijk succes maken. Het feit dat elk evenement uniek is wil echter niet zeggen dat er maar een manier is waarop je een evenement kunt organiseren. Er zijn vele manieren van organiseren die een succesvol evenement als resultaat kunnen hebben. Omdat er zoveel manieren zijn, wordt er snel gedacht dat de organisatie prima te doen is door iedereen met weinig tot geen expertise. Het organiseren van een evenement wordt in de praktijk dan ook vaak onderschat.

Met de jaren zijn de wensen van de klant en de eisen die aan evenementen worden gesteld steeds hoger komen te liggen en spreekt men steeds vaker van eventmarketing. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van eventmarketing zijn wij van mening dat wij wel iets zinnigs kunnen vertellen over het organiseren van een event. Dus wil je wat meer weten over het evenementenvak? Lees dan even verder.

Definitie evenementen

In het kader van kennis delen hebben wij besloten om onze kennis en ervaring op het gebied van evenementen te gaan delen. En dan om te beginnen met de definitie van evenementen. Je treft veel verschillende varianten aan van het begrip ‘evenementen’. Wikipedia hanteert daarvoor de volgende omschrijving: “Een event is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn: bedrijfsevenement.”

Wij zouden de definitie wel wat makkelijker kunnen omschrijven waardoor het beter leesbaar wordt:

Een evenement is een gebeurtenis die goed is voorbereid, die op iedere willekeurige locatie kan plaatsvinden en is in de meeste gevallen toegankelijk voor publiek (al dan niet besloten).  Het georganiseerde evenement kan groot- of kleinschalig zijn, terugkerend of eenmalig.

Er zijn 2 soorten evenementen met duidelijke verschillen:

Zakelijke evenementen hebben een besloten karakter en een duidelijke doelgroep segmentatie. Maar wat houdt het nog meer in.

Een publieksevenement kent veel overeenkomsten met zakelijke evenementen,  maar ook een aantal wezenlijke verschillen.

Wanneer spreek je nu van eventmarketing? Wat houdt die term nu exact in? En waarom is deze met de jaren steeds belangrijker geworden voor een bedrijf en/of organisatie?

Het komen tot een idee en checken of het haalbaar is. Dat zijn de eerste stappen die je moet maken bij het organiseren van een event.

Het ontwikkelen van een stand voor een beurs is namelijk een heel andere, creatieve tak van sport binnen de evenementenbranche.

De keuze om evenement zelf te organiseren of uit te besteden is afhankelijk van een aantal factoren.