Unie van Waterschappen – De weg van het water
De waterschappen bouwen aan een duurzame samenleving. Samen met gemeenten werken zij aan de afvalwaterketen. De waterschappen zien afvalwater als een bron van schoon water, energie en grondstoffen. Duurzaamheid en kostenbesparing gaan daarnaast hand in hand en bieden volop kansen voor het bedrijfsleven. PurPur ontwikkelde in opdracht van en samen met de Unie van Waterschappen het unieke congres ‘ De Weg van het Water’ waarbij waterschappen, gemeenten en het bedrijfsleven samen kwamen om de volgende stap te zetten naar een duurzame samenleving. Met een levendig plenair programma en daarop volgend inspirerende maar vooral kansen biedende parallelsessies werden de verschillende mogelijkheden en ervaringen in kaart gebracht. Tevens werd tijdens het congres de Green Deal Grondstoffenfabriek ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen. Ed Nijpels, Voorzitter van de Borgingscommissie nam de juridische handreiking van Berenschot in ontvangst.