Opening De Heeren Art & Projects – donderdag 19 januari 2012

De Heeren Art & Projects in Voorburg is een nieuw initiatief van PurPur en Nazca. In weerwil van de huidige markt en vanuit een zakelijke achtergrond wil De Heeren beeldende kunst laten zien die meer is dan een aardig plaatje aan de muur, maar tegelijkertijd ook toegankelijk blijft. Daarnaast zal De Heeren zich gaan richten op bijzondere kunstprojecten. Momenteel is er en tentoonstelling te zien van het werk van Heidi Ochsner. Deze tentoonstelling én de Heeren zullen op donderdag 19 januari feestelijk worden geopend. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Heidi Ochsner (Zürich, 1963) combineert in haar werk teken- en schildertechnieken. Er is een wereld te zien, die in de micro- en macrokosmos haar oorsprong vindt. Centraal daarin staat de mens die zich beweegt binnen de lijnen van deze uitersten. De verwondering over het complexe geheel, waarin alles aan dezelfde natuurwetten onderhevig is en als een puzzel in elkaar past, vormt de bron van inspiratie voor haar schilderijen.
Heidi Ochsner woont in Rijswijk en is sinds 1988 werkzaam als beeldend kunstenaar met exposities in binnen- en buitenland. Naast recente schilderijen is er ook keramiek van Heidi te zien in De Heeren.

www.heerenindekunst.nl

Een reactie plaatsen